Αναβολή στράτευσης

Είστε εδώ

  • Οι στρατεύσιμοι σπουδαστές των ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ δικαιούνται αναβολή στρατεύσεως, για όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισής τους. Τα ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ χορηγούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.

  • Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ διατηρούν, κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα cialisfrance24.com και άλλες παροχές. Τα ΙΕΚ ΣΜΑΡΝΑΚΗ χορηγούν, κατόπιν αιτήσεως, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς.

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σμαρνάκη

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗ λειτουργεί από το 1980 στον Πύργο Ηλείας παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στους νέους και τις νέες της Ηλείας σε επαγγέλματα που εξασφαλίζουν εύρεση εργασίας. Το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ έρχεται να συνδέσει την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Get In Touch

 
  • Ερμού 15, Πύργος Ηλείας
  • 26210-27011
  • 26210-27014
  • 26210-27169
  • info@kekmellon.gr